Όταν αλλάζουν οι προθεσμίες, πως το μαθαίνει το κινητό μου;

Το νομικό τμήμα της εταιρείας παρακολουθεί τις μεταβολές στις προθεσμίες. Όταν αλλάξει κάποιος κανόνας υπολογισμού, τότε κυκλοφορεί νέα έκδοση του app η οποία περιέχει τις επικαιροποιημένες προθεσμίες. Κατά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης ανανεώνονται και οι παλιές προθεσμίες.

Posted in: home-right, more