Τι θα γίνει με τα δεδομένα μου αν δεν ανανεώσω τη συνδρομή;

Η εφαρμογή θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και θα μπορείτε να βλέπετε όσα στοιχεία έχετε καταχωρήσει μέχρι τότε. Δεν θα μπορείτε όμως να καταχωρίσετε νέα δεδομένα, ή να διορθώσετε υπάρχοντα.

Posted in: more