Τι δικαιώματα χρειάζεται η εφαρμογή και γιατί?

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα παρακάτω δικαιώματα και μόνο για τους εξής λόγους:

Android:

 • In-app purchases
  • για την υλοποίηση των υπηρεσιών συνδρομής μέσω του google play.
 • Calendar (μόνο μετά από αποδοχή/ενεργοποίηση του χρήστη σε συσκευές Android 6.0+ )
  • για την αυτόματη εισαγωγή και αλλαγή/διαγραφή προθεσμιών στο ημερολόγιο που έχει επιλέξει ο χρήστης.
 • Photos/Media/Files (μόνο μετά από αποδοχή/ενεργοποίηση του χρήστη σε συσκευές Android 6.0+ )
  • για την αποθήκευση των αρχείων που χρειάζεται η εφαρμογή (backups, λίστα για αποστολή με mail κλπ).
 • Storage (μόνο μετά από αποδοχή/ενεργοποίηση του χρήστη σε συσκευές Android 6.0+ )
  • το ίδιο με το προηγούμενο
 • control vibration
  • για την δόνηση της συσκευής σε περίπτωση ειδοποίησης (εάν το έχει επιλέξει ο χρήστης).
 • run at startup
  • για την επαναφορά των ειδοποιήσεων σε περίπτωση επανεκκίνησης της συσκευής.

Posted in: more