Σε τι διαφέρουν η δωρεάν από την συνδρομητική έκδοση;

Και οι δύο έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα άλλα διαφέρουν στον αριθμό των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Η δωρεάν σας προσφέρει τρεις υποθέσεις ενώ η συνδρομητική απεριόριστες.

Posted in: more