Σε πόσα βήματα/πόσο χρόνο μπορώ να καταχωρίσω μια προθεσμία;

Οι προθεσμίες δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή. Ακολουθείτε τα εξής βήματα : Βήμα 1. Καταχώρηση υπόθεσης, Βήμα 2. Ορισμός ημερομηνίας σταδίου εξέλιξης υπόθεσης (πχ δικασίμου) Βήμα 3. Εντολή για υπολογισμό προθεσμιών. Το app υπολογίζει αυτόματα τις προθεσμίες που είναι σχετισμένες με το στάδιο εξέλιξης της υπόθεσης. Η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά.

 

Posted in: more