Πως ανανεώνω τη συνδρομή μου;

Η συνδρομή σας είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα μέσω του Google Play Store / Apple App Store. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αν δεν θέλετε να ανανεωθεί η συνδρομή σας τότε μπορείτε να τη διακόψετε.

Posted in: more