Ποιά δίκαια υποστηρίζει η εφαρμογή;

Το app υποστηρίζει και τα 3 Δίκαια (Αστικό, Ποινικό, Διοικητικό) συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών του νέου κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Posted in: home-left, more