Είναι τα δεδομένα μου ασφαλή / Που φυλάσσονται ;

Ναι, τα δεδομένα σας παραμένουν στο κινητό σας και οχι σε κάποιο server στο διαδίκτυο.
Όλες οι λειτουργίες που απαιτούν internet (πχ αποστολή email) γίνονται μέσω τρίτων εφαρμογών του κινητού (πχ gmail app), οι οποίες είναι και αυτές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης το αρχείο backup που δημιουργεί η εφαρμογή είναι κρυπτογραφημένο.
Στην έκδοση android συγκεκριμένα, η εφαρμογή δεν έχει δικαίωμα σύνδεσης με το διαδίκτυο (τέτοιο δικαίωμα δεν υφίσταται στο iOS).

Posted in: home-left, more