ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Αυτόματος υπολογισμός δικαστικών προθεσμιών

(ΚΠολΔ, ΚΔΔ, ΚΠοινΔ)

Πώς λειτουργεί;

Πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε;

Αναγνωρίζοντας τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την οργάνωση και συνέπεια των δικαστικών σας υποχρεώσεων, η νέα σελίδα αυτόματου υπολογισμού δικαστικών προθεσμιών έρχεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του δικηγορικού σας συλλόγου.

Καλύπτοντας Αστικό, Πολιτικό και Ποινικό Δίκαιο, το νέο εργαλείο, εξοπλισμένο με την τεχνογνωσία της διετούς λειτουργίας του Nobilis App, υπολογίζει αυτόματα, με 3 απλά βήματα, τις δικαστικές σας προθεσμίες.

Για την εσωτερική αξιολόγησή του εργαλείου από τα μέλη του δικηγορικού σας συλλόγου, μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν δοκιμαστικό πλήρους λειτουργικότητας, επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 7782 732 ή μέσω email στο support@nobilis.com.gr

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, μπορείτε να ενσωματώσετε το εργαλείο στην ιστοσελίδα σας, είτε μόνοι σας, είτε με τη δωρεάν καθοδήγηση της τεχνικής μας ομάδας.

Αίτημα δωρεάν δοκιμαστικού:

210 7782 732