ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1
Συγχρονισμός με ημερολόγιο

 • Τσεκάροντας στην επιλογή «Χρήση ημερολογίου» το Nobilis καταγράφει τις ημερομηνίες προθεσμιών σε ημερολόγιο που θα επιλέξετε.
 • Αγγίζοντας την «Επιλογή ημερολογίου» το Nobilis σας παρουσιάζει τα διαθέσιμα ημερολόγια της συσκευής. Επιλέγετε το ημερολόγιο στο οποίο επιθυμείτε την καταγραφή των ημερομηνιών λήξης προθεσμιών που παράγει το Nobilis.

2
Ειδοποιήσεις προθεσμιών

Τσεκάροντας στην επιλογή «Ειδοποιήσεις προθεσμιών», το Nobilis σας ενημερώνει πριν από τη λήξη των προθεσμιών παράγοντας μια ειδοποίηση (notification) στη συσκευή σας. Στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή, στη συνέχεια μπορείτε να :

 • προσδιορίσετε τον αριθμό των ημερών πριν από τη λήξη των προθεσμιών οπότε και η συσκευή σας θα δημιουργήσει τη σχετική ειδοποίηση.
 • επιλέξετε ήχο ειδοποίησης από τους διαθέσιμου ήχους της συσκευής σας.
 • ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δόνησης κατά την παραγωγή της ειδοποίησης.

3
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

 • Πατώντας στην επιλογή “Export” το Nobilis δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας στον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας.
 • Πατώντας στην επιλογή “Share” το Nobilis αρχικά δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας. Στη συνέχεια σας παρουσιάζει τους διαθέσιμους προορισμούς αποστολής του αντιγράφου. Οι προορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν εξωτερικούς φορείς (email clients, dropbox) ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κινητού σας. Επιλέγετε τον επιθυμητό φορέα φύλαξης (πχ αποστολή σε email) και το Nobilis στέλνει το αντίγραφο στον επιλεχθέντα φορέα.

4
Help

 • Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Nobilis εμφανίζεται ένα σύντομο tutorial στο οποίο περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του Nobilis. Αν θελήσετε να το ξαναδείτε πατήστε στην επιλογή «Εμφάνιση Tutorial».
 • Πατώντας στην επιλογή «Οδηγίες χρήσης» και εφόσον έχετε ενεργή σύνδεση Internet ανοίγει ιστοσελίδα με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

5
Πληροφορίες

 • Το πεδίο “Backup path” περιλαμβάνει τη διαδρομή (path) μέσα στη συσκευή σας στην οποία αποθηκεύεται το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργείται μέσω της επιλογής “Export”.
 • Το πεδίο «Κατάσταση συνδρομής» σας δείχνει αν χρησιμοποιείτε την δωρεάν ή τη συνδρομητική έκδοση του Nobilis.