ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

1
Η κεντρική οθόνη

 • Οι προθεσμίες εμφανίζονται κατά ημερολογιακή σειρά ξεκινώντας από την σημερινή ημερομηνία. Εμφανίζεται κατάλογος «τρεχουσών» προθεσμιών (σχετικά με ορολογία Nobilis βλ. Παράρτημα)
 • Πάνω από την προθεσμία εμφανίζεται η σχετιζόμενη υπόθεση.
 • Σύρετε το αριστερό όριο της οθόνης προς τα δεξιά – ή πατήστε το λογότυπο της εφαρμογής – για να ανοίξετε το menu της οθόνης προθεσμιών.
 • Για να καταχωρήσετε νέα υπόθεση πατήστε στο (βλ. καταχώρηση υπόθεσης)

2
Menu - εξειδίκευση πληροφοριών οθόνης & άλλες επιλογές

Μέσω του menu μπορείτε :

 • Να εξειδικεύσετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης ανά τύπο προθεσμίας, επιλέγοντας το σχετικό τύπο προθεσμίας.
 • Να εξειδικεύσετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης περιορίζοντας το περιεχόμενο της σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, επιλέγοντας τη απο τη λίστα υποθέσεων στο κάτω μέρος.
 • Να μεταφερθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του Nobilis πατώντας στο (βλ. Ρυθμίσεις)
 • Να μεταφερθείτε στην οθόνη υποθέσεων, πατώντας στην ένδειξη ‘Υποθέσεις’. (βλ. παρακολούθηση υποθέσεων)

3
Προεπισκόπηση βασικών στοιχείων προθεσμίας

 • Πατώντας πάνω σε μία προθεσμία της κεντρικής οθόνης ανοίγει ένα λευκό πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να δείτε :
  • Το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση.
  • Το στάδιο εξέλιξης (πχ Δικάσιμος) με το οποίο η προθεσμία συσχετίζεται και την ημερομηνία αυτού.
 • Πατώντας στο μεταφέρεστε στην οθόνη της προθεσμίας.

4
Οθόνη προθεσμίας

 • Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της προθεσμίας, και να πραγματοποιήσετε τις εξής μεταβολές :
  • Τσεκάρετε για να χαρακτηρίσετε την προθεσμία «Περαιωθείσα». Η προθεσμία δεν είναι πλέον ορατή σε εσάς, παρά μόνο επιλέγοντας τις «Περαιωθείσες» προθεσμίες μέσω του menu των προθεσμιών.
  • Αλλάξτε το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ειδοποίησης στο κινητό σας πριν απο τη λήξη της προθεσμίας.
  • Προσθέσετε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την προθεσμία.
 • Στο τέλος πατήστε «Αποθήκευση» για να οριστικοποιήσετε τις αλλαγές σας.

5
Περαίωση προθεσμίας

 • Για την περαίωση μιας προθεσμίας, όταν βρίσκεστε στην λίστα τρεχόντων προθεσμιών, σύρετε την προθεσμία προς τα αριστερά.
 • Πατήσετε στο για να επιβεβαιώσετε την περαίωση της προθεσμίας. Η προθεσμία δεν είναι πλέον ορατή σε εσάς, παρά μόνο επιλέγοντας τις «Περαιωθείσες» προθεσμίες μέσω του menu των προθεσμιών.
  ή
 • Σύρετε προς τα δεξιά για να ακυρώσετε την περαίωση της προθεσμίας
 • Με αντίστοιχη διαδικασία μπορεί να γίνει η επαναφορά προθεσμίας, όταν βρίσκεστε στη λίστα περαιωθεισών προθεσμιών.
 • Σημ. Η ίδια λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη λεπτομερειών Προθεσμίας.

Συντομεύσεις ενότητας (“shortcuts”)
 1. Στην κεντρική οθόνη, πατώντας παρατεταμένα πάνω σε μία προθεσμία μεταφέρεστε στην οθόνη διαχείρισης της σχετικής υπόθεσης και συγκεκριμένα στην οθόνη διαχείρισης των σταδίων εξέλιξης της υπόθεσης (βλ. Παρακολούθηση υποθέσεων).
 2. Στο menu κεντρικής οθόνης πατώντας παρατεταμένα πάνω σε μία υπόθεση μεταφέρεστε στην οθόνη διαχείρισης της σχετικής υπόθεσης και συγκεκριμένα στην οθόνη διαχείρισης των λεπτομερειών της Υπόθεσης (βλ. Παρακολούθηση υποθέσεων).