ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1
Κατάλογος υποθέσεων

Φτάνετε στην οθόνη αυτή μέσω του menu της κεντρικής οθόνης Προθεσμιών (βλ. Κεντρική οθόνη προθεσμιών).

 • Οι υποθέσεις σας εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. Κάτω από κάθε υπόθεση, εμφανίζεται η προθεσμία με την εγγύτερη χρονικά λήξη.
 • Δεξιά από την υπόθεση - σε κύκλο - εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός τρεχουσών προθεσμιών της υπόθεσης. Πατώντας πάνω στον κύκλο οδηγείστε στην οθόνη προθεσμιών της συγκεκριμένης υπόθεσης.
 • Σύρετε το αριστερό όριο της οθόνης προς τα δεξιά – ή πατήστε το λογότυπο της εφαρμογής – για να ανοίξετε το menu της οθόνης υποθέσεων.
 • Για να μεταβάλετε Δικάσιμο ή άλλο στάδιο εξέλιξης πατήστε πάνω σε μια υπόθεση.
 • Για να καταχωρήσετε νέα υπόθεση πατήστε στο (βλ. Καταχώρηση υπόθεσης)

2
Menu - εξειδίκευση πληροφοριών οθόνης & άλλες επιλογές

Μέσω του menu μπορείτε :

 • Να εξειδικεύσετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης ανά τύπο υπόθεσης, επιλέγοντας από τη σχετική ενότητα.
 • Να εξειδικεύσετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης περιορίζοντας το περιεχόμενο της σε έναν συγκεκριμένο πελάτη, επιλέγοντας τη από τη λίστα πελατών στο κάτω μέρος.
 • Να μεταφερθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του Nobilis πατώντας στο (βλ. Ρυθμίσεις)
 • Να μεταφερθείτε στην οθόνη προθεσμιών, πατώντας στην ένδειξη «Προθεσμίες». (βλ. Κεντρική οθόνη προθεσμιών)

3
Διαχείριση σταδίων εξέλιξης υπόθεσης

 • Πατώντας πάνω σε μία υπόθεση στον κατάλογο υποθέσεων, οδηγείστε στην οθόνη διαχείρισης Δικασίμου και άλλων σταδίων εξέλιξης της υπόθεσης.
 • Ορίστε ή αλλάξτε ημερομηνία για Δικάσιμο ή άλλο στάδιο εξέλιξης, πατώντας στην ένδειξη «Επιλογή ημερομηνίας», και επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία από το ημερολόγιο.
 • Ο αριθμός των προθεσμιών που υπολογίστηκαν εμφανίζεται δεξιά από το αντίστοιχο στάδιο εξέλιξης σε κύκλο, πχ . Πατώντας τον κύκλο οδηγείστε στην οθόνη επιλογής/εξαίρεσης προθεσμιών του συγκεκριμένου σταδίου εξέλιξης.
 • Πατώντας το εικονίδιο οδηγείστε στην οθόνη λεπτομερειών υπόθεσης.

4
Διαχείριση λεπτομερειών υπόθεσης

 • Μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της υπόθεσης, πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Πατήστε το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Η εφαρμογή καταχωρεί τις διορθώσεις στο αρχείο της, και παράγει μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης.

5
Περαίωση & διαγραφή υπόθεσης

Στην ίδια οθόνη :

 • Αν η υπόθεση σας έχει ολοκληρωθεί μπορείτε να την χαρακτηρίσετε ως «Περαιωθείσα», τσεκάροντας στην αντίστοιχη ένδειξη. Με τον τρόπο αυτό η υπόθεση δεν θα εμφανίζεται πλέον στον κατάλογο υποθέσεων.
 • Αν έχετε καταχωρήσει μια υπόθεση με λανθασμένα στοιχεία και θέλετε να τη διαγράψετε, πατήστε το πλήκτρο «Διαγραφή». Προσοχή ! η ενέργεια αυτή δεν αντιστρέφεται.

Συντομεύσεις ενότητας (“shortcuts”)
Στον κατάλογο υποθέσεων πατώντας παρατεταμένα σε μία υπόθεση, μεταφέρεστε στην οθόνη διαχείρισης των λεπτομερειών της Υπόθεσης.