ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1
Βήμα 1 - Επιλογή Πελάτη

 • Καταχωρείστε τα στοιχεία του πελάτη σας επιλέγοντας τον από τις επαφές του τηλεφώνου. Το Nobilis γεμίζει αυτόματα την οθόνη με τα στοιχεία της επαφής. Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του πελάτη σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.
 • Πατήστε το πράσινο τόξο για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα

2
Βήμα 2 - Επιλογή τύπου υπόθεσης

 • Επιλέξτε τύπο υπόθεσης σε βήματα ξεκινώντας από τη Δικαιοδοσία.
 • Σε κάθε βήμα πατήστε πάνω στη δόκιμη επιλογή από την λίστα που σας προτείνει το Nobilis.
 • Έχετε ολοκληρώσει τον ορισμό του Τύπου Υπόθεσης, όταν το τόξο με κατεύθυνση προς τα δεξιά γίνει πράσινο.
 • Πατήστε το για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

3
Βήμα 3 - Στοιχεία υπόθεσης

 • Η εφαρμογή μεταφέρει αυτόματα το όνομα του πελάτη σας στο πεδίο Διάδικοι. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία και επιλέξτε Δικαστήριο από τη διαθέσιμη λίστα.
 • Πατήστε το πράσινο τόξο για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

4
Βήμα 4 - Σύνοψη υπόθεσης

 • Ολοκληρώσατε την περιγραφή της υπόθεσης! Πριν από την οριστική της καταχώρηση στο αρχείο του Nobilis, η εφαρμογή σας παρουσιάζει τη σύνοψη της υπόθεσης. Μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της, πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Πατήστε το για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα. Η εφαρμογή καταχωρεί την υπόθεση στο αρχείο της, παράγει σχετικό μήνυμα και σας μεταφέρει στην οθόνη ορισμού ημερομηνιών σταδίων εξέλιξης .

5
Βήμα 5 - Ορισμός ημερομηνιών σταδίων εξέλιξης

 • Ορίστε ημερομηνία για Δικάσιμο και άλλα στάδια εξέλιξης, πατώντας στην ένδειξη «Επιλογή ημερομηνίας», και επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία από το ημερολόγιο.
 • Αν η ημ/νία συμπίπτει με αργία εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή πατώντας πάνω στην ημερομηνία μπορείτε να την αλλάξετε.
 • Η εφαρμογή υπολογίζει και αποθηκεύει αυτόματα τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
 • Ο αριθμός των προθεσμιών που υπολογίστηκαν εμφανίζεται δεξιά από το αντίστοιχο στάδιο εξέλιξης σε κύκλο πχ Πατώντας τον κύκλο οδηγείστε στην οθόνη επιλογής/εξαίρεσης προθεσμιών του σταδίου εξέλιξης.

6
Βήμα 6 - Επιλογή / εξαίρεση προθεσμιών

 • Οι προθεσμίες που δημιουργήθηκαν είναι προεπιλεγμένες, το οποίο σημαίνει ότι θα εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη των προθεσμιών της εφαρμογής. Μπορείτε να τις εξαιρέσετε απενεργοποιώντας το .
 • Πατώντας πάνω σε μία προθεσμία μεταφέρεστε στην οθόνη λεπτομερειών προθεσμίας όπου μπορείτε να :
  • αλλάξετε τη λήξη της
  • μεταβάλετε το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ειδοποίησης στο κινητό σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
  • προσθέσετε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την προθεσμία