ΟΔΗΓΙΕΣ BACKUP/RESTORE

1
Backup

  • Το backup των δεδομένων του app μπορεί να γίνει τοπικά στο κινητό από τη σελίδα «Ρυθμίσεις» με την εντολή Export. Στο android, δημιουργείται το αρχείο nobilis_db_bak στο folder \Nobilis. Στο iOS δημιουργείται το αρχείο nobilis_db.ba στα Documents της εφαρμογής (πρόσβαση μέσω του iTunes).
  • Το backup των δεδομένων του app μπορεί να αντιγραφεί και οπουδήποτε εκτός κινητού μέσω dropbox / google drive ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό μεταφοράς data περιέχεται στο κινητό μας. Από τη σελίδα «Ρυθμίσεις» δίνουμε την εντολή “Share”, και επιλέγουμε το λογισμικό μέσω του οποίου θέλουμε να αντιγράψουμε τα data του app. Στη συνέχεια ακολουθούμε τις οδηγίες του λογισμικού συγχρονισμού.

2
Restore

  • Η ανάκτηση των δεδομένων της εφαρμογής γίνεται πάντα από το κινητό. Αν έχουμε αποθηκεύσει τα δεδομένα μας σε εξωτερικό drive (σκληρός δίσκος, ή dropbox κλπ) πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε το αρχείο που θα κάνουμε restore στο κινητό μας. Στο android θα πρέπει να το τοποθετήσουμε κάτω από το folder \Nobilis με την ονομασία nobilis_db_bak . Στο iOS θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στα Documents της εφαρμογής (μέσω του iTunes) με την ονομασία nobilis_db.bak.
  • Από τη σελίδα «Ρυθμίσεις» δίνοντας την εντολή Import, το app ανακτά τα δεδομένα του backup και αντικαθιστά τη βάση μας. Προσοχή: αν έχουμε περάσει υποθέσεις/προθεσμίες στην εφαρμογή, τότε αυτές θα διαγραφούν και θα μείνουν μόνο αυτές που υπήρχαν στο backup.
  • Αν η έκδοση της βάσης που ανακτούμε είναι μεγαλύτερη από τη έκδοση του app, τότε το app δεν πραγματοποιεί την ανάκτηση και μας προτρέπει να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του app από το mobile store.
  • Η εφαρμογή δίνει την επιλογή στο χρήστη να σβηστούν ή όχι οι εγγραφές στο ημερολόγιο του κινητού, για τις προθεσμίες που υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή. Αν δεν σβηστούν υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν διπλές εγγραφές.