Τροπολογία 457/81/11.09.2020

18 Οκτ 2020
by admin
Comments are closed

Μέχρι 31/12/2020 (τροπολογία 457/81/11.09.2020), ισχύουν κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις, μέχρι και τις 31.12.2020 τα εξής έκτακτα μέτρα :

α) ΣτΕ: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

β) ΕλΣυν: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

γ) Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια: i) ακυρωτικές διαφορές: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ii) διαφορές ουσίας, προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.