Νέα έκδοση (26/10/2017)

26 Οκτ 2017
by admin
Comments are closed

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

-Μεταβολές στο Πτωχευτικό Δίκαιο δυνάμει του Ν. 4446/2016 και ενημέρωση του Αστικού Δικαίου, λόγω τροποποίησης του αρ. 632 παρ.1 Κ.Πολ.Δ, δυνάμει του Ν. 4335/2015.
-Μεταβολές στο Διοικητικό Δίκαιο σε ισχύ από 22.12.2016 συνιστάμενες α) στην δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας στο ΣτΕ, με αίτηση υποβαλλόμενη σε προθεσμία 90 ημερών, β) στην κατάργηση υποχρέωσης επίδοσης της φορολογικής ή τελωνειακής προσφυγής από τον προσφεύγοντα προς την εκδούσα αρχή γ) στην τροποποίηση της προθεσμίας της καθ’ ης Διοίκησης, να προσκομίσει απόψεις, στο Διοικ. Εφετείο και στο Διοικ. Πρωτοδικείο, από 15 σε 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο.