Νέα έκδοση (4/5/2018)

04 Μαΐ 2018
by admin
Comments are closed

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

1) Ενημέρωση του Αστικού Δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του Ν. 4512/2018.
2) Μεταβολές στο Διοικητικό Δίκαιο, σε ισχύ από 22.12.2017. Δυνατή η παράσταση με δήλωση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μέχρι την προτεραία της δικασίμου.